Rena händer

Idag är medvetenheten kring god handhygien större än någonsin. Vi tillhandahåller inte bara medel för handdesinfektion och personskydd, vi har också ingående kunskap i vilka preparat som är att föredra inom olika verksamheter såsom exempelvis industri, storkök, skola och sjukhus.

Välkommen att kontakta oss. Vi bjuder gärna på goda råd anpassade för just din arbetsplats!

hand

 

dator webbshop 

Bladdra _i _var _katalog

ÖPPETTIDER 2019

facebook2instagram2